Menu
Log in


Log in

På slutten av 1800-tallet møttes norske emigranter i San Francisco i flere forskjellige norsk-relaterte organisasjoner i området.  Mange av datidens nordmenn var nylig ankomne, kunne knapt engelsk og hadde så vidt penger nok til livets opphold.  De fleste var ulærte arbeidere og mange kom fra gårder i norske utkantstrøk.  De hadde hørt om Amerika på folkemunne og bestemte seg for å reise over Atlanteren for å prøve lykken.


Da det så ryktes at polarforskeren Fridtjof Nansen skulle komme til San Francisco i 1898 for å holde foredrag, la en samling menn (13 totalt) planer om en stor velkomst i hans ære.  Gruppen kalte seg Den Norske Klub Fram etter navnet på Nansens polar skute.   Denne skuta hadde han brukt i sitt forsøk på å nå frem til nordpolen ved å la den drive med strømmen som fører pakk isen fra øst mot vest i det nordre pol området.  Mens Nansens San Fransisco besøk ble avlyst bestemte gruppen av menn at de likevel skulle fortsette å møtes hver annen uke.  Gruppen vokste  etter hvert til nærmere hundre medlemmer og de forenklet navnet til Den Norske Klub.


Gjennom årene har mange betydningsfulle personer vært medlemmer, bodd i eller besøkt klubbens lokaler.  Til eksempel kan nevnes at en stor mottakelse var holdt for Roald Amundsen og hans mannskap i 1906 da de som historiens første mennesker hadde fullført seiling gjennom Norvest Passasjen (nord for Canada) med polar skuta Gjøa. Skuta ble senere liggende i Golden Gate parken i 66 år til den ble sendt tilbake til Norge i 1972.  Andrew Furuseth, kjent som den "Store Frigjører", bodde i klubb lokalet når han ikke var i Washington DC for å kjempe for sjømenns rettigheter (de var som slaver å regne før 1915 da en ny lov om sjømenns arbeider vern ble etablert av den amerikanske kongressen).  Og Thor Heyerdahl og hans mannskap ble behørig feiret som æresgjester etter deres fullførelse i 1947 av ekspedisjonen over Stillehavet med balsa flåten Kon Tiki.


Den Norske Klub var opprettet med det formål å fremme norsk kultur og interesser, for å fostre sosialt samvær og for å videreføre de opprinnelige høye idealer og tradisjoner som var grunnleggende for Den Norske Klub Fram.  Klubben avstår fra religiøse og politiske idealer av noen art.  Middager er arrangert hver torsdag kveld gjennom hele året med unntak av juli måned og spesielle helligdager.

1900 Fell Street, San Francisco, CA 94117-1917

Phone:  +1 (415) 668-1558 

Email: contact@norwegianclub.org